Aanmelden bij boksschool A.B.O.V.

Inschrijf en machtigingsformulier

1Inschrijven
2Bepalingen
  • DD slash MM slash YYYY
  • Bovengenoemde geeft zich op als lid van ABOV en machtigt ABOV voor incasso van de maandelijkse contributie voor:
  • Ondertekend lid, ouder of wettige vertegenwoordiger, verbindt zich met het bovenstaande lidmaatschap en verklaart zich akkoord met de onderstaande bepalingen.

    Hij / zij verklaart dat het lid zich zal houden aan de huishoudelijke reglementen van ABOV en dat er in verband met de lichamelijke van het lid geen bezwaren tegen de sportbeoefening zijn.

    Bij minderjarige leden is een handtekening van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger verplicht.
  • MM slash DD slash YYYY

Boksschool A.B.O.V.

Pinksterbloem 54A
1689 KZ Zwaag
0229 212 264
(alleen bereikbaar tijdens trainingsuren)